Werkwijze

Onze architecten

Het ontwerpteam van Heutink brengt graag een ‘”verfrissende wind” met zich mee met leuke ideeën en suggesties. Hierbij vormt uw programma van wensen en eisen de basis. Eén van onze architecten zal het programma van wensen en eisen vertalen in een functioneel schetsontwerp.

Alleen dan is architectuur kunst…

Goede architectuur past in de omgeving en biedt bovendien alle comfort aan de levenssfeer van de toekomstige bewoners. Dit betekent dat de woningen worden vormgegeven met doelmatige, praktische en logische indelingen. Alleen dan is architectuur kunst. Architectuur heeft een zuivere stijlvorm, is authentiek en heeft een langdurig karakter. 

De gekozen architectuur is afhankelijk van het bestemmingsplan en eventueel het beeldkwaliteitsplan dat voor de kavel van toepassing is. De oppervlakte die bebouwd mag worden en de maximale hoogte zijn voorbeelden van zaken die in het bestemmingsplan zijn vastgesteld. Dit kan het uiteindelijke ontwerp van uw nieuwe woning beïnvloeden

Voor onze architecten vormen deze beperkingen juist de uitdaging om een woning te ontwerpen dat de titel “onder architectuur gebouwd’ verdient. 

De architecten van Heutink zijn in het Architecten register opgenomen. Architect is namelijk een beschermde titel en mag alleen gevoerd worden indien een persoon staat ingeschreven, zoals vastgelegd in de Wet op de architectentitel.