Projecten

Ook voor C.P.O.

Ontwikkel samen met anderen een aantal woningen

1. U heeft samen met anderen een idee voor een collectief project
2. Meld u collectief plan bij de Gemeente
3. Heutink begeleidt u in het hele traject vanaf het initiatief tot en met de oplevering. 

Wat is C.P.O?

Bij C.P.O. (collectief particulier opdrachtgeverschap) ontwikkelt u samen met anderen uw woning. Als groep neemt u het initiatief om gezamenlijk een aantal woningen te realiseren. Bij C.P.O. is ruimte voor diverse ideeën.

Bij C.P.O. kunt u denken aan een groep ouderen die samen een wooncomplex wensen te ontwikkelen of ouders van volwassen geestelijk gehandicapten die een wooncomplex voor hun kinderen willen opzetten. Maar ook starters op de woningmarkt die gezamenlijk een gebouw met betaalbare appartementen willen realiseren of een groep idealisten die een project opzetten met woningen die gebouwd zijn volgens ecologische principes.

Hoe aanmelden?

Als u samen met anderen een idee heeft voor een collectief project kunt u dit initiatief aanmelden bij de gemeente, waarin u wenst te wonen. De desbetreffende Gemeente kan u informeren over de beschikbare locaties en de mogelijkheden.

Wat kan Heutink voor u betekenen?

Heutink kan samen met u op zoek gaan naar de gewenste locatie. Ook kan Heutink u helpen met het zoeken naar mede- opdrachtgevers (particulieren) met dezelfde woonwens.

Heutink begeleidt u in het hele traject vanaf het initiatief tot en met de oplevering. Samen met een groep particulieren kunnen wij uw ideeën uitwerken in een ontwerp. Wij zorgen ervoor dat het ontwerp, ter goedkeuring, bij de welstandscommissie wordt ingediend .Wij verzorgen de aanvraag voor omgevingsvergunning en zodra de vergunning is verleend wordt de bouw gestart.

Heutink regelt voor u het ontwerp, de vergunningen, de bouw en de afwerking van uw woning.