Projecten

GEREALISEERD

In samenwerking met gemeenten, woningbouwverenigingen en derden zijn door Heutink kwalitatief hoogwaardige en duurzame plannen ontwikkeld en gerealiseerd. Heutink ontwikkeld gezinswoningen, maar ook huisvesting voor specifieke doelgroepen zoals studenten, zorgbehoeftigen, starters en senioren.

Op deze pagina vindt u enkele recent door ons gerealiseerde woningbouwprojecten.