Heutink

Klantgericht bouwen

Bij Heutink staat klantgericht bouwen voorop. Wij willen ervoor zorgen dat uw ervaringen achteraf overeenkomen met uw verwachtingen vooraf. Uw ervaringen met ons (voor, tijdens en na de bouw) leveren voor ons een belangrijke bijdrage voor de kwaliteitsverbetering van ons bedrijf.

Na de oplevering wordt door ons steekproefsgewijs een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Hierbij worden de tevredenheid en de ervaringen van de kopers getoetst. Een klanttevredenheidsonderzoek is voor Heutink een graadmeter voor de bereikte kwaliteit en helpt mee voor de verbetering en optimalisatie van onze aanpak.

Door deze continu kwaliteitsverbetering streven wij ernaar om beter te presteren dan andere bedrijven in de markt. Een uitdaging die Heutink uiteraard graag aangaat.