Heutink

Zakelijk

Heutink doet in­derdaad méér dan gewoon maar met beton, stenen en hout een huis bou­wen. Heutink is een ontwikkelend bouwbe­drijf met een filoso­fie. Met een ideolo­gie. Heutink verzorgt het totale ontwikkelings- en realiseringstraject voor haar opdrachtgevers. Vanaf initiatief tot sleutel, zowel projectmatig als in particulier opdrachtgeverschap.

Ontwikkeling en Bouw
Heutink is een onafhankelijke en zelfstandige ontwikkelingsmaatschappij, die voor eigen rekening en risico woningbouwprojecten ontwikkelt en realiseert. In samenwerking met gemeenten, woningbouwverenigingen en derden worden door Heutink kwalitatief hoogwaardige en duurzame plannen ontwikkeld. Heutink ontwikkeld gezinswoningen, maar ook huisvesting voor specifieke doelgroepen zoals studenten, zorgbehoeftigen, starters en senioren.

Heutink komt met oplossingen voor specifieke woonvraagstukken en denkt mee op infrastructureel niveau. Bij Heutink worden ideeën vertaalt in concreet uitvoerbare concepten.

Een groot voordeel van Heutink als ontwikkelaar is dat Heutink alle benodigde disciplines voor het realiseren van woningbouw zelf in huis heeft. Van ontwikkelaar, architect, kopers begeleider, kosten deskundige, tot metselaar. Dat biedt onmiskenbaar veel voordelen. Naar ons idee kun je pas een betrokken partij zijn wanneer je alle onderdelen die bij het bouwproces aan de orde komen zelf beheerst.

Inspelen op de vraag uit de markt
Heutink kenmerkt zich door haar werkwijze, inspelend op de vraag uit de markt en/of wensen van de opdrachtgever. Deze aanpak resulteert in hoogwaardige bouwplannen waarin aantrekkelijke vormgeving en functionele bouw, geënt op de wensen van de doelgroep, met elkaar in evenwicht zijn.

Het ontwikkelen van een woonconcept met een werkelijke meerwaarde voor bewoners en omgeving is voor Heutink de ultieme uitdaging. Deze ambitie wordt verwezenlijkt door onze actuele marktkennis te combineren met aansprekende architectuur.

Maatschappelijke trends
Het vak projectontwikkeling kenmerkt zich nu meer dan voorheen door de vertaling van maatschappelijke tendensen in nieuwe vastgoedconcepten. De communicatie met de kopers speelt hierbij een steeds grotere rol. Toekomstige kopers willen meer inspraak bij het ontwerpen en samenstellen van de woning. Ruimte voor individuele keuzes in balans met de architectonische structuur is een speerpunt bij Heutink.

Heutink heeft enorm veel kennis en ervaring op het gebied van consument gericht ontwikkelen. Zowel in de vorm van particulier, collectief of mede collectief opdrachtgeverschap.

Organisatie
Heutink heeft een vlakke organisatie, met als gevolg dat de lijnen kort en duidelijk zijn. Voor cliënten heeft dit het voordeel dat men met mensen aan tafel zit die niet alleen praktijkgericht zijn, maar ook het hele bouwproces overzien en snel kunnen beslissen. Door de vlakke organi­satie is Heutink in staat om snel te reageren op vragen uit, of mogelijkheden in de markt.

Kenmerkend voor de organisatie structuur zijn flexibiliteit, efficiëntie en korte communicatielij­nen. Kortom een dynamisch bedrijf met een geheel eigen filosofie, waarbij aandacht voor de consument centraal staat.